"Tu czujemy się bezpiecznie, uczymy się szanować siebie nawzajem, myśleć, zdobywać wiedzę, zadziwiać,
znajdować spokój i tworzyć"

Home Historia szkoły

Historia szkoły w Stobiernej sięga 1918 r, kiedy to tuż przed odzyskaniem niepodległości, dzięki staraniom lokalnej społeczności zorganizowano tu placówkę oświatową. Stało się to 1 października 1918r. Od tego momentu instytucja ta na stałe wpisała się w lokalny krajobraz. Działała również w czasie okupacji hitlerowskiej. W latach 1939 - 1943 była ona jednak tylko szkołą jednoklasową, a jedynym wówczas nauczycielem był pan Józef Pocheć.

Od roku szkolnego 1943 - 1944 placówka stała się szkołą czteroklasową mimo tego nadal mogła się ona pochwalić tylko jednym pedagogiem, a był nim pan Marcin Kołodziej. To dzięki niemu znamy historię szkoły z tego okresu, gdyż od 1944r prowadził on kronikę szkolną.

Rok 1944 był w historii placówki bardzo tragiczny: budynek szkolny został uszkodzony w wyniku działań wojennych, a następnie zajęty przez wojsko. Nauka została więc przerwana. Wznowiono ją już po wyzwoleniu. Na wiosnę 1945r oddano do użytku jedną salę lekcyjną w której uczyły się cztery klasy. Kilka miesięcy później rozpoczęto budowę baraku szkolnego, który oddano do użytku w 1947r.

W roku szkolnym 1949 - 1950 szkoła w Stobiernej stała się placówką sześcioklasową. Do klasy siódmej młodzież uczęszczała do zbiorczej szkoły w Zawadzie. Jednak dzięki staraniom kierownictwa szkoły oraz mieszkańców wsi w roku 1950 utworzono również tutaj klasę siódmą. W tym okresie grono pedagogiczne liczyło zaledwie trzy osoby. Tworzyli je: Anna Brzezińska, Tadeusz Kołodziej i Ludwik Pyskaty.

Kolejne lata przyniosły dalszy rozwój placówki, sale szkolne wyposażono w piece kaflowe i niezbędny sprzęt. Szkoła powiększyła się również o jedną salę lekcyjną i kancelarię. Grono pedagogiczne powiększyło się o dwóch nauczycieli: panią Marię Wilk i pana Józefa Brudnego.

Rozwój placówki był możliwy dzięki wielkiemu zaangażowaniu mieszkańców wsi, którzy wykonywali wszelkie prace zarówno w szkole jak i jej obejściu. W tej dziedzinie szczególnie zasłużyli się: pan Jan Strok, Stanisław Marć, Feliks Siop i Piotr Marć. Warunki panujące w szkole były jednak nadal bardzo trudne, zbyt mała powierzchnia lokalowa nie zaspokajała potrzeb, dlatego w roku 1955 podjęto decyzję o powołaniu Komitetu Budowy Szkoły. Mieszkańcy Stobiernej sami zaczęli gromadzić fundusze na budowę nowej szkoły.

W roku 1963 oficjalnie przekazano działkę pod budowę. 9 maja 1963 r rozpoczęto prace budowlane. Do grudnia tego roku były gotowe: parter i piętro obecnego budynku szkolnego.

Nauka w nowym budynku szkolnym rozpoczęła się 1 września 1964r. Pierwszym kierownikiem, a następnie dyrektorem tej szkoły był pan Ludwik Porębski, który pełnił tę funkcję do 1979 r.

Uczniowie i nauczyciele mieli do dyspozycji siedem sal lekcyjnych, salę gimnastyczną, pokój dla nauczycieli, kancelarię i bibliotekę. Szkoła wyposażona została w bieżącą wodę, łazienki i ubikacje.

Rok 1965 przyniósł jednak kolejne problemy: nowo wybudowany budynek szkolny zaczął pękać, co było skutkiem osuwania się gruntu. Konieczne były prace zabezpieczające. Na ich okres młodzież została przeniesiona do jednej części budynku.

Kolejny rok to praca nad elektryfikacją szkoły. 22 czerwca 1967r po raz pierwszy zabłysła tutaj żarówka elektryczna.

W latach 60-tych w obecnym budynku szkolnym obok szkoły podstawowej działała również Szkoła Przysposobienia Rolniczego prowadzona

przez panią Emilię Lach. W roku 1979 nowym dyrektorem został pan Władysław Korycki i funkcję tę pełnił do 1995r. W 1995r pana Koryckiego na stanowisku dyrektora zastąpiła pani Irena Wilk.

Lata 80-te i 90-te przyniosły dalszy rozwój placówki i jej unowocześnianie. W roku 1993 dyrektor Korycki zainicjował budowę nowej Sali gimnastycznej, którą oddano do użytku w kwietniu 1997r. W tym samym roku pojawiły się jednak kolejne problemy - budynek szkolny znowu zaczął pękać. Rozpoczęto więc prace zabezpieczające fundamenty, które zakończono w roku 2000.

W latach 2000 - 2004 przeprowadzono remont łazienek, wymieniono pokrycia dachowe, zaadaptowano pomieszczenia na salę komputerową, bibliotekę, powstała siłownia.

We wrześniu 2003r w wyniku reorganizacji sieci szkół w Gminie Dębica szkoła otrzymała nazwę: Zespół Szkół w Stobiernej. W jego skład weszła Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. Nowym dyrektorem została pani Beata Ciećkiewicz.

Od września 2008 roku stanowisko dyrektora szkoły zajmuje Pani Bożena Sztogrin.

Nasza szkoła jest miejscem, gdzie uczniowie uczą się, bawią i rozwijają swoje zainteresowania. Mogą to czynić nie tylko na lekcjach, ale także poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju kołach działających na terenie naszej placówki, a są to: Spółdzielnia Uczniowska, kółko teatralne, fotograficzne, Klub Europejczyka, Uczniowski Klub Sportowy "Sokół". Przynależność szkoły do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie oraz działalność Koła Ekologicznego sprzyja rozwijaniu wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia i świadomości ekologicznej.

Nasi uczniowie uczestniczą w różnego rodzaju konkursach, olimpiadach i rozgrywkach odnosząc sukcesy nie tylko na terenie gminy i powiatu, ale również województwa i kraju.

 

Programy, projekty

SZKLANKA MLEKA
OWOCE W SZKOLE


programy prowadzone
przez
Agencję Rynku Rolnego


Pierwsze uczniowskie
doświadczenia
drogą do wiedzy


Pracownie komputerowe w szkole współfinansowane przez
Polecamy
ARISS

Szkoła uczestniczy w międzynarodowym projekcie ARISS

Redaktor strony: Tomasz Świerczek
Strona stworzona w Joomla przez: Hubert Hajduk
All rights reserved

stat4u