Z wielką radością informujemy, że dwie szkoły z Gminy Dębica przystąpiły do projektu edukacyjnego ARISS. Szkoły złożyły wspólny wniosek o możliwość udziału w projekcie i wspólnym przeprowadzeniu łączności.Są to szkoły z Brzeźnicy i Stobiernej. Dziś w nocy szkoły zostały wpisane na listę przygotowujących się do łączności, o czym poinformował nas bezpośrednio School Selection Manager ARISS Francesco De Paolis, IK0WGF z Włoch.

 

Uczniowie tych szkół interesują się naukami ścisłymi i uczestniczą w wielu dodatkowych zajęciach i projektach edukacyjnych z dziedziny fizyki, matematyki, astronomii, łączności radioamatorskich, łączności satelitarnych. Uczestniczą w wyjazdach edukacyjnych i wycieczkach. Nauczyciele przygotowują indywidualne zajęcia dla uczniów zainteresowanych astronomią i łącznościami radiowymi. Szkoły realizują wiele zajęć dodatkowych dla uczniów.

Łączność radiową z ISS ma zapewnić klub krótkofalarski SP8KKM, we współpracy ze Szkolnym Klubem Łączności SP8YAY działającym przy Zespole Szkół w Podgrodziu, który w maju tego roku przeprowadził udany kontakt z astronautą Ronaldem Garanem.

Ze względów formalnych i organizacyjnych wniosek złożyły dwie szkoły, jednak do współpracy w realizacji tego prestiżowego zadania zapraszają wszystkie pozostałe szkoły z terenu Gminy Dębica. Mamy nadzieję, że udział uczniów z Gminy Dębica w realizacji tego zadania przyczyni się do rozwoju zainteresowań związanych z techniką kosmiczną, astronomią i naukami ścisłymi, a także zachęci do nauki jezyków obcych.

Wsparcie w organizacji tego przedsięwzięcia zapewni Zespół Szkół z Podgrodzia, który posiada już pewne doświadczenie w organizacji tego typu przedsięwzięcia. Koordynatorem grupy ARISS Gminy Dębica jest nauczyciel informatyki mgr Hubert Hajduk SQ9AOL, wspierany przez grupę krótkofalowców z Dębicy.

Kopiowanie i powielanie dozwolone z zachowaniem prawa autorskiego.

Poprawiony (wtorek, 22 listopada 2011 12:42)